TruckManager

Květen 2, 2020

INFAX – samoobslužná faxová spediční databanka (12.7.1995)

INFAX – samoobslužná faxová spediční databanka

Se stále větším počtem záznamů a nekonečným množstvím rozesílaných A4 jsme přišli s možností volit sestavu i během dne dle aktuálních potřeb. Stačilo vybrat z předpřipravených sestav, které se aktualizovali každých 10minut. Služba byla založena
na faxmodemech SupraFAX V14.4 a V28.8 kbps které poskytovaly funkci Fax-On-Demand.

Postup:

 1. Vytočte ze svého stolního telefaxu telefonní číslo služby Infax: 0616 / 26 906 (telefonní číslo s běžnými poplatky).
 2. V okamžiku, kdy uslyšíte uvítací zprávu (Dobrý den, toto je Infaxová služba …) přepněte Váš telefax na tónovou volbu (u většiny přístrojů je to tlačítko P/T, *, Tone) a začněte okamžitě pomocí tlačítek volit číslo požadované předem vybrané
  sestavy.
  Pro první stahování zvolte 311 – číselník dokumentů s návodem k používání.
 3. V případě úspěšné volby ve sluchátku uslyšíte potvrzení, jakou sestavu jste zvolili.
 4. Při souhlasu s volbou jste vyzváni ke stisknutí tlačítka Start na faxu.
  Po stisku tlačítka bude fax okamžitě zaslán.
 5. V případě špatné volby se po stisku tlačítla 0 (nula) vrátíte na uvodní pozdrav a volbu opakujte.