Blog

INFAX - samoobslužná faxová spediční databanka

Funkce12.7.1995

Se stále větším počtem záznamů a nekonečným množstvím rozesílaných A4 jsme přišli s možností volit sestavu i během dne dle aktuálních potřeb. Stačilo vybrat z předpřipravených sestav, které se aktualizovali každých 10minut. Služba byla založena na faxmodemech SupraFAX V14.4 a V28.8 kbps které poskytovaly funkci Fax-On-Demand.

Postup:

  1. Vytočte ze svého stolního telefaxu telefonní číslo služby Infax: 0616 / 26 906 (telefonní číslo s běžnými poplatky).
  2. V okamžiku, kdy uslyšíte uvítací zprávu (Dobrý den, toto je Infaxová služba ...) přepněte Váš telefax na tónovou volbu (u většiny přístrojů je to tlačítko P/T, *, Tone) a začněte okamžitě pomocí tlačítek volit číslo požadované předem vybrané sestavy. 
    Pro první stahování zvolte 311 - číselník dokumentů s návodem k používání.
  3. V případě úspěšné volby ve sluchátku uslyšíte potvrzení, jakou sestavu jste zvolili.
  4. Při souhlasu s volbou jste vyzváni ke stisknutí tlačítka Start na faxu. 
    Po stisku tlačítka bude fax okamžitě zaslán.
  5. V případě špatné volby se po stisku tlačítla 0 (nula) vrátíte na uvodní pozdrav a volbu opakujte.