Registrace nového uživatele

Firma a sídlo
Kontaktní údaje
Zpracování osobních údajů
Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) musíme vyžadovat souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů. Tyto informace mohou být využity provozovatelem služby TruckManager.eu nebo jeho zastoupením k Vašemu kontaktování za účelem ověření údajů, předkládání obchodních nabídek týkajících se služeb TruckManager.eu. Dále pak udělujete souhlas s ukládáním a zpracováním údajů pořízených aplikací TruckManager (zejména s GPS záznamy tras vozidel, údaji o provedených nakládkách / vykládkách / tankováních a komunikaci v rámci aplikace).
Provozovatel služeb TruckManager.eu:
1.Česká obchodní, s.r.o
Potoční 340
592 14 Nové Veselí
Česká republika
Aktuální seznam zastoupení poskytovatele je uvedený na stránkách www.truckmanager.eu