OK

<< Stav aplikace TruckManager

10:33100%
4G
TM A42vše OKZimmermann
Zimmermannová
Auto 4AU-7799
Návěs 5J5-7291
Naložen
Vyložen
Trajekt
Spánek
Nakl.
Vykl.
OdeslatJízda612,8 km 8:43hStáníNákl.0,0t 0 m Data 20.03.18, 10:32GPS 83 km/h16 sat, 3m Zdroj nabito100% Běh TM22:53h GPS 20.03. 10:33:410:00h 4:51h
Manuál
Nakl.
Při zahájeni nakládky
stiskněte tlačítko
Nakl. jako Nakládka
Tlačítko začne blikat
až do dalšího
stisknutí.
Označováním začátků a konců nakládek i vykládek lze přesně určit čas takto ztracený a popř. jej lepší organizací zkrátit nebo  správně vyfakturovat.
Po dokončení
nakládky opět 
stiskněte toto tlačítko.

OK

<< Stav aplikace TruckManager

10:33100%
4G
TM A42vše OKZimmermann
Zimmermannová
Auto 4AU-7799
Návěs 5J5-7291
Naložen
Vyložen
Trajekt
Spánek
Nakl.
Vykl.
OdeslatJízda612,8 km 8:43hStáníNákl.0,0t 0 m Data 20.03.18, 10:32GPS 83 km/h16 sat, 3m Zdroj nabito100% Běh TM22:53h GPS 20.03. 10:33:410:00h 4:51h
Manuál
Vykl.
Zahajte vykládku
kliknutím na tlačítko.
Po dokončení vykládky
opět klikněte na tlačítko.

OK

<< Stav aplikace TruckManager

10:33100%
4G
VRATNÉ OBALY/PALETYNakládka Přilož k zakázce:Vyberte zakázkuNová zakázka: Číslo zakázkyHmotnost v tunách Délka v metrech Počet kusůPočet kusů Hmotnost (t): Ložná délka (m):Odevzdal prázdné:Naložil s nákladem:
Přerušit nakládku
Zpět
Nalož
Proč označovat nakládky.
Všechny údaje pořízené při nakládce i vykládce jsou nejen informace pro dispečera ale jsou využívány i při vytváření všech výkazů a jako podklady pro fakruraci...
118256-1
Zadejte číslo
zakázky / objednávky
Zvolte zakázku
klepnutím zvolíte zakázku
118256-1
12.5t / 8.0m
V případě, že dokládáte
něco k již naložené
zakázce vyberte jí ze
seznamu
11,5
Zadejte naloženou hmotnost v tunách
4,5
Zadejte ložné metry
Evidence palet bude v příští verzi A44.
Uložte a odešlete
informaci o nakládce.

OK

<< Stav aplikace TruckManager

10:33100%
4G
VRATNÉ OBALY/PALETYVykládka Vyložit zakázku:Číslo zakázkyHmotnost v tunách Délka v metrechPočet kusů Počet kusů Hmotnost (t):Ložná délka (m): Vyložil s nákladem: Přijal prázdné:
Přerušit vykládku
Zpět
Vylož
Rozdíl u vykládky je ten, že vždy musíte nejdříve zvolit číslo zakázky i kdybyste žádné číslo při nakládce neuvedli!
Zvolte zakázku
118256-1
23,512,0
12,06,0
Zvolte zakázku
klepnutím zvolíte zakázku
118256-1
23.5t / 12.0m
Hodnoty můžete změnit a vykládat na několikrát.
Uložte na server